Skip to content

Ledenvergadering op Donderdag 29 november 2018

De Rijnsburgse IJsclub nodigt alle leden uit voor de Ledenvergadering op Donderdag  29 november 2018.  Ieder is vanaf 19.45 uur van harte welkom in het clubgebouw “Het IJswaerd” op het Sportcomplex Middelmors aan de Noordwijkerweg te Rijnsburg.

De vergadering begint om 20.00 en heeft de volgende punten op de agenda:

Opening door de voorzitter dhr. Henk van der Meij.

 1. Verslag van de Ledenvergadering van 9 november 2017
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Jaarverslag van de secretaris dhr. Adri Zuijderduijn.
 4. Jaarverslag van:
  de penningmeester dhr. Cees Vlieland
  de penningmeester  van de Trainingsgroep: Mw. Janine de Mooij
  het verslag van de kascommissie.
 5. Benoeming leden kascommissie.
 6. Bestuursverkiezing: dit jaar is dhr. Henk van der Meij aftredend overeenkomstig het schema van af- en aantreden van bestuursleden. Hij stelt zich herkiesbaar.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Pauze.

Na de pauze zullen de heren J. Arts en W. van Vliet van de St. IJshal Leiden het plan voor de nieuw te bouwen IJshal in Leiden presenteren en eventuele vragen, voor zover mogelijk, beantwoorden.

Na deze presentatie is er, onder het genot van een hapje en een drankje, gelegenheid bij – en na te praten over alles wat er zich binnen en rond de ijsclub in het afgelopen jaar zoal  heeft afgespeeld.

Rijnsburg,  20 november 2018.

 

Het bestuur van de Rijnsburgse IJsclub,

de secretaris,                          de voorzitter,

Adri Zuijderduijn.                 Henk van der Meij.

Back To Top