Skip to content

Algemene voorwaarden lidmaatmaatschap landijsbaan

Als u lid bent van de Rijnsburgse IJsclub mbt de landijsbaan, heeft u te maken met onderstaande reglementen. Bij misbruik van het lidmaatschap behouden wij ons het recht voor u van de ijsbaan te verwijderen en uw lidmaatschap op te zeggen.

1. Luister altijd naar de aanwijzingen van de vrijwilligers van de Rijnsburgse IJsclub.

2. Breng een ander niet in gevaar.

3. Maak geen misbruik van uw QR code toegangsbewijs, er wordt gemonitord hoe vaak u de QR per dag gebruikt.

4. Houdt u aan de spelregels die bij de entree gemeld worden

5. De Rijnsburgse IJsclub kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, diefstal of letsel. U betreedt het terrein op eigen risico.

Back To Top