skip to Main Content

Dit aanmeldformulier is nog in test-fase. Hij kan nog niet gebruikt worden om je aan te melden!

Persoonsgegevens

Voorletter(s)

Voornaam

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Geboortedatum

Geslacht
ManVrouw

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel nummer

E-mail

Abonnementsvormen

Abonnementen
Abonnement 1Abonnement 2Abonnement 3Abonnement 4

Machtiging voor automatische incasso (ouder/voogd bij kinderen jonger dan 16 jaar)

Volledige naam rekeninghouder

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

IBAN-nummer

Machtiging voor automatische incasso

Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de RIJC-ledenadministratie bovenstaande gegevens vastlegt in de RIJC-ledenadministratie. Het “Beleid Persoonsgegevens” is beschikbaar op de website via de link: https://www.rijnsburgseijsclub.nl/privacybeleid/.

Back To Top