Skip to content

Algemene ledenvergadering 7 november 2019 om 20:00 uur.

Momenteel wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een andere bestuursstructuur van de IJsclub. Gezien de nieuwe ontwikkelingen zal tijdens de algemene ledenvergadering het bestuur van de IJsclub aftreden. Onder de nieuwe structuur zullen verschillende commissies zorgdragen voor het reilen en zeilen van de IJsclub, onder toezicht van een voorzitter, penningmeester en secretaris. Tijdens de vergadering zal de nieuwe structuur gepresenteerd worden en kunnen leden hun mening geven en besluiten tot een wijziging van de bestuursstructuur. Iedereen is vanaf 19:45 uur van harte welkom in het clubgebouw “Het IJswaerd” op het Sportcomplex Middelmors aan de Noordwijkerweg te Rijnsburg.

De volgende agenda zal worden gehanteerd:

 1. 1) Opening door voorzitter H. van der Meij
 2. 2) Verslag van de Algemene ledenvergadering van 29 november 2018
 3. 3) Ingekomen stukken en mededelingen
 4. 4) Jaarverslagen
 5. 5) Benoeming leden kascommissie 2019/2020
 6. 6) Bestuursverkiezing
  1. Aftredend: het huidige bestuur van de Rijnsburgse Ijsclub
  2. In de ontstane vacatures wordt voorgesteld als:
   1. Voorzitter: de heer H. (Henk) van der Meij
   2. Secretaris: de heer A. (Adri) Zuijderduijn
   3. Penningmeester: de heer P. (Peter) Aanhane
 7. Toekomstplannen en strategie nieuwe bestuur
 8. Contributie wijziging algemeen lidmaatschap
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Tot ziens op de ledenvergadering en met sportieve groet,

Het bestuur van de Rijnsburgse IJsclub

Back To Top