skip to Main Content
RED IJSSPORT LEIDEN Het Laatste Nieuws.

RED IJSSPORT LEIDEN het laatste nieuws.

RED IJSSPORT LEIDEN

Laatste ontwikkelingen rond de nieuwe IJsbaan.

Op donderdag 21 september zijn de vertegenwoordigers van alle ijsclubs, die op de Leidse IJshal schaatsen bij elkaar gekomen.

De stand van zaken nieuwe ijshal
1. Op 4 juli heeft het Leidse college toestemming gegeven om een kaderbesluit uit te werken
voor 2 varianten n.l. een baan van 250 meter en een baan van 333 meter.
Nieuw overleg volgt met de regio.
2. Eind 2017 wordt in het kaderbesluit de definitieve keuze gemaakt tussen de 250 en
en de 333 meter variant.
3. Begin juli spraken alle sportwethouders van de regio met wethouder Dirkse en een groot
aantal was van mening dat de regio alleen een bijdrage voor een 333 meter variant zou
helpen meefinancieren.
4. Men was het er over eens , dat een schaatshal een regiofunctie heeft en dat het aantal
inwoners van een gemeente een goede verdeelsleutel is.
5. Op 9 oktober is er weer een overleg met de wethouders gepland.

 

Actiepunten voor verenigingen
1. Alle fracties van de gemeentelijke politieke partijen benaderen.
2. Inspreken op commissie- en/of raadsvergaderingen.
3. Verzorgen van een droogtraining voorafgaand aan een raadsvergadering.
4. Stukjes over de activiteiten en de wens voor een 333 meterbaan in de lokale pers verzorgen.
5. In de eerste schaatsweek een foto maken van de trainingsgroepen en versturen naar Monique Aalbers voor plaatsing op de whatapp-groep “redijssportleiden” aan Monique Aalbers.
6. We zorgen voor estafetteschaatsers voor een filmpje. Details volgen t.z.t.
7. Nodig zoveel mogelijk kinderen/ouders uit om deel te nemen aan de vakantieschaatsles op woensdag 18 oktober om 09.00 uur. (Denk aan de macht van de grote getallen!!!)
8. We nodigen alle plaatselijke raadsleden uit voor de bijeenkomst op 23 oktober a.s. Uiteraard is het belangrijk, dat vertegenwoordigers van de ijsclub daar aanwezig zijn.
9. Actief schaatsmaten werven.

Dit is een overzicht van de zaken waar het actiecomité mee bezig is en waarbij zij de steun en hulp van de ijsverenigingen uit de regio heel goed kunnen gebruiken. We zullen doorgaan tot de 333 meter ijsbaan verwezenlijkt is. Via de website worden jullie op de hoogte gehouden en daar zullen ook de vragen / oproepen om medewerking worden gedaan.
Bij voorbaat dank voor jullie belangstelling en/of medewerking.

Back To Top